חברת ממ"ג בראשות דורון כהן

מודד מוסמך

עוסקת בניהול וריכוז מידע הנדסי לקמפוסים של מפעלים ,קמפוסים של מוסדות לימוד (אוניברסיטאות), מיזמי בנייה וקבלנים שמחוייבים בהיטלי פיתוח ודמי הקמה.

החברה מתמחה בבדיקת הפן ההנדסי של היטלי הפיתוח /דמי ההקמה, בדיקת קיום התשתיות המחוייבות, בדיקת הסטוריה של בעלים קודמים, ובדיקת הגוף שבצע את התשתיות -מדינה/רשות.

התחשיב הכלכלי שעומד בנספחים לחוקי העזר מחולק בין השטח המוחזק בידי החייב, לבין השטח הבנוי.

התחשיבים נעשים ע"י רואי חשבון ומתבסס על תחשיבים של עלויות ביצוע למ"ר או מטר אורך של התשתית שאמורים בחלק המונה להיות דומים ברוב חלקי הארץ.

יש לבחון כדלקמן:בכבישים -ביצוע ע"י הרשות או המדינה ומבחן היות הכבישים גובלים.

במקרה של אזור "אי" עלויות הביצוע לעומת התעריף.

בנושאי מים וביוב יש לבחון את מהות החיוב ומרכיביו, ועל פי איזה חוק חוייב הנכס.

שצ"פ- יש לבחון ביצוע והאם משרת את הנכס.
תעול-האם בוצע או שמי נגר זורמים בגרביטציה בלבד

במקרה של פינוי בינוי קיימים שני תשריטים: פינוי בינוי הנעשה בתוך מתחם קיים ללא שינוי תואי התשתית.

החוק אומר כי יש לקזז מהבניה החדשה את כל שטחי הבנייה שהיו קיימים לפני ההריסה. ובכל מקרה אין לשלם על מרכיב הקרקע בהיטל.

הרחבות שבוצעו בקיבוצים דוגמת חנתון או אזורי תעשיה דוגמת אזו"ת חבר / מבוא כרמל נעשו בדרך כלל על פי החלטות ממשלה ביחד עם מועצת רמ"י.

חברת ממ"ג מבצעת ל-5 מתוך חברות הגז מדידות של צברים שטרם קבלו רישוי של משרד העבודה והרשות המקומית.

או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם