אודותינו

חברת ממ"ג בראשות דורון כהן מודד מוסמך עוסקת בניהול וריכוז מידע לקמפוסים של מפעלים קמפוסים של מוסדות לימוד , מיזמי בנייה וקבלנים שמחוייבים בהיטלי פיתוח ודמי הקמה.

החברה מתמחה בבדיקת הפן ההנדסי של היטלי הפיתוח /ההקמה, בדיקת קיום התשתיות המחוייבות, בדיקת הסטוריה של בעלים קודמים, ובדיקת הגוף שבצע את התשתיות -מדינה/רשות.

החברה הצליחה בחמש השנים האחרונות להביא להשבתם של עשרות מיליוני ₪ ללקוחות ששלמו את ההיטלים והיא מטפלת בסכומים דומים המצויים בהליכים משפטיים.

הרציו העומד מאחרי חוקי העזר העירוניים ודמי ההקמה של תאגידי מים הוא שהרשות/תאגיד המים בצעו/השקיעו בהקמת תשתיות המחוייבות בהיטלים/דמי ההקמה.

באמרנו זאת הכסף ה"צבוע" לצרכי פיתוח אמור להיות משחק סכום אפס ולרשות לא אמור להשאר רווח בגין גביית היטלי פיתוח.

הנושאים בהם עוסקים חוקי העזר מחולקים כדלקמן:

היטלי סלילה המחולקים לשני נושאים, סלילת כבישים וסלילת מדרכות.