מבחן הביצוע

הרשות המקומית צריכה במקרה סלילה לבצע כאמור את הסלילה על חשבונה. להלן המקרים שיש לבדקם בבואנו לנסות ולהשיב היטלים.

כאשר מחייבים בניה חדשה בשל תב"ע המגדילה זכויות יש לבדוק אם לא מתבצעת סלילה נוספת האם נגבה מלוא סכום הפיתוח הקיים.
על פי החוקים ופסקי הדין על הסלילה להיות גובלת בנכס המחוייב.
כאשר תוספת הזכויות נגזרת מתמ"א 38 היא לא נלקחת בחשבון בעת חישוב ההיטלים ע"י הרשות (שכן אינה תב"ע מפורטת. לכן סביר להניח שחל פטור מתשלום היטלים גם אם נאמר בחוק העזר כי על בניה חדשה חלה חובת חיוב מקרה זה חל בעיקר על תמ"א 38 אלא אם סוייג אחרת.
במקרה שהסלילה בוצעה ע"י המדינה או מומנה ע"י משרד המסחר והתעשיה , ו/או ע"י משרד ממשלתי אחר.