מדידה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות

מדידה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות בעזרת רחפנים בשת"פ עם חברות רחפנים

פיתרון מתקדם ורב עצמה המעניק למשתמש מגוון אפשרויות ניתוח מתקדמות:
- מדידת חזיתות, שיפועים, שטחים ונפחי חפירה ומילוי.
- רקע מתקדם ומרהיב למערכות GIS ארגוניות
- העלאת שכבות וקטוריות על גבי המידול
- חילוץ מידות ויצירת שרטוטי AS-MADE של מבנים
- ניתוח גבהים למטרת ניקוז והיערכות לאירועי חורף
- ניתוח קווי ראיה ובדיקות הצללה
- השוואת תכנון למצב קיים
- ביצוע אורתופוטו מיושר (ללא עיוות הנובע מהטל המבנה) - מדידות בהם יש קושי רב לביצוע במדידות ידניות.