מדידות צוברי גז

ל5 מתוך חברות הגז מדידות של צברים שטרם קבלו רישוי של משרד העבודה והרשות המקומית. מומחה גז המנהל את הפרוייקט מטעם ממ"ג מבצע במקום בדיקת תקינות האביזרים של הצובר, ומצלם את ההטבעה המצוייה על הצובר , וכן צילום של האבטחה מסביב לצובר על רקע המבנה אותו הוא משרת . חומר זה מועבר למנהל התפעול בחברת הגז. החומר נחתם ע"י טכנאי גז רמה 2 בהתאם לתקן 158 ומועבר למשרד העבודה לאישור. במקומות בהם מתוכנן צובר מבצעת החברה מדידה ומתכננת מיקום (במקומות בהם אין מרכזיה בשיתוף עם הלקוח הסופי) העונה על דרישות התקן , וגם פה התכנון עם המדידה מועברים לאישור משרד העבודה לפני הטמנה. בחברות המבקשות לסיים את הליך התכנון בועדה המקומית, מבצעת אדריכלית הגשת החומר באופן מקוון (DWF) לועדה,