הקמת הקמפוסים ושכונות
והקמת אזו"ת בתחום מוא"ז

הרחבות שבוצעו בקיבוצים דוגמת חנתון או אזורי תעשיה דוגמת אזו"ת חבר / מבוא כרמל נעשו בדרך כלל על פי החלטות ממשלה ביחד עם מועצת רמ"י.

במקרים כנ"ל נבחר גוף שמנהל את הפיתוח של המתחם
הגוף שנבחר ע"י המדינה בוחר חברה שתבצע/תנהל את כל התשתיות לאור חוסר היכולת הכלכלית של המועצה האזורית.

במקרה זה בחוזי הפיתוח של רמ"י שנחתמו, שלמו הזוכים שזכו במכרזים, שולם לרמ"י עבור פיתוח מלוא התשתיות (כבישים מדרכות תעול ביוב )

כאשר התבקש היתר בניה דרשה המועצה האזורית את חלק או מלוא ההיטלים ולכן יש לנו כאו מקרה של כפל תשלום, ע"י בעלי המגרשים ואי ביצוע מנגד של תשתיות מחוייבות ע"י המועצה האזורית עמק יזרעאל.
במקרה מקביל באזו"ת חבר, שם פותחו התשתיות ע"י מסו"ת והיא גבתה את הפיתוח מהמפעלים.
לאחר מכן כאשר בוצעה הבנייה דרשה המועצה את ההיטלים בגין ביוב בלבד, שעה שלא בצעה דבר בעצמה ו/או על חשבונה.
באשדוד שלחה העירייה חיוב עבור סלילה באזורים שנבנו ע"י חברה שמומנה ע"י מדינת ישראל והחיוב בוטל.