פינוי בינוי

במקרה של פינוי בינוי קיימים שני תשריטים

פינוי בינוי הנעשה בתוך מתחם קיים ללא שינוי תואי התשתית

החוק אומר כי יש לקזז מהבניה החדשה את כל שטחי הבנייה שהיו קיימים לפני ההריסה. ובכל מקרה אין לשלם על מרכיב הקרקע בהיטל.
יש לבדוק האם בוצעה עבודה של הרשות כתוצאה מהבינוי החדש ולשלם רק באופן יחסי לשינוי (אם בוצעה תוספת)

פינוי בינוי המשנה את כל התשתיות

גם כאן יש לחשב את כל שטחי הבנייה הנהרסים ולקזזם מסך השטחים להיטל. גם כאן אין לשלם עבור מרכיב הקרקע.